วัดป่าหนองผือ

เที่ยวแดนอีสาน ไหว้พระ วัดป่าหนองผือ จังหวัดสกลนคร

วัดป่าหนองผือ วัดดังจังหวัดสกลนคร เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสกลนครให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ซึ่งวัดแห่งนี้แต่เดิมนั้นเคยเป็นที่จำพรรษาของหลวงปู่มั่น พระเกจิอาจารย์ชื่อดัง ซึ่งยูเนสโกยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ทำให้บรรยากาศที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาสเป็นไปอย่างคึกคัก และต้องบอกเลยว่าภายในวัดนั้น มีบรรยากาศที่ค่อนข้างเงียบสงบ และเย็นสบาย โดยวันนี้เราจะพาทุกคนไปลองทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้ และจุดไฮไลน์ที่น่าสนใจจะเป็นอย่างไรตามเว็บหวยสดเรามาดูกันเลย

วัดป่าหนองผือ จังหวัดสกลนคร

วัดป่าหนองผือ จังหวัดสกลนคร

วัดป่าภูริทัตตถิราวาส หรือ วัดป่าหนองผือ ตั้งอยู่ บ้านหนองผือ ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เป็นวัดที่สำคัญอีกหนึ่งวัดของทางสกลนคร ซึ่งเป็นวัดป่าสายกัมมัฏฐาน เริ่มแรกสถานที่แห่งนี้เป็นป่าพงดงดิบ ที่เต็มไปด้วยสัตว์ต่างๆ ต่อมาได้มี พระอาจารย์หลุย จนฺทสาโร ท่านธุดงค์หาที่วิเวกอยู่แถวบริเวณนี้ และต้องการที่จะสร้างที่พักสงฆ์สักแห่งหนึ่งที่ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากนัก เมื่อท่านหาที่พักสงฆ์ชั่วคราวได้แล้ว ก็มีพระภิกษุสามเณรเดินธุดงค์สัญจรผ่านไปมาเข้าพักพิงพึ่งพาอาศัยอยู่ไม่ขาดสาย และสถานที่แห่งนี้จึงได้กลายเป็นที่พักสงฆ์และสำนักสงฆ์ถาวร  

ต่อมาได้ไปนิมนต์เชิญหลวงปู่มั่น โดยในครั้งนั้นมีหลวงตามหาบัว ได้ติดตามหลวงปู่มั่นมาชุมชนหนองผือ ในปี พ.ศ. 2488 ด้วย ภายหลังได้มีการสร้างกฏิของหลวงปู่มั่นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2489  หลวงปู่มั่นจำพรรษาอยู่ที่นี้ถึง 5 ปี จนกระทั่งได้พัฒนามาเป็นวัดโดยสมบูรณ์ เริ่มแรกให้ชื่อว่า “วัดสันติวนาราม” ต่อมาหลังจากหลวงปู่มั่น มรณภาพแล้ว (พ.ศ. 2492) พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโร) วัดโพธิสมภรณ์ จ.อุดรธานี ขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะมณฑลในเขตนี้ และเป็นศิษย์ผู้ใหญ่ของหลวงปู่มั่น ได้เล็งเห็นความสำคัญในสถานที่แห่งนี้อันเป็นสถานที่ ที่หลวงปู่มั่น เคยพำนักจำพรรษาอยู่เป็นเวลาถึง 5 ปีติดต่อกัน ท่านจึงคิดให้มีการเปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ เพื่อเให้สอดคล้องกับนามฉายาของหลวงปู่มั่น อันเป็นมงคลนามว่า “วัดภูริทัตตถิราวาส” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

่เปิดประวัติหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ 

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ถือได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ยูเนสโกได้ประกาศยกย่อง ในวาระที่มีชาตกาลครบ 150 ปี ใน พ.ศ. 2563 เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำวาระปี 2563-2564 ซึ่งนับว่าเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และท่านพุทธทาสภิกขุ เนื่องจากหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คือหนึ่งในพระวิปัสสนาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย และยังเป็นผู้มีปฏิปทาสันโดษ มักน้อย แสวงหาความวิเวก และปรารภความเพียรตั้งแต่วันแรกที่บรรพชา-อุปสมบท จวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต เรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

่เปิดประวัติหลวงปู่มั่น

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเถรานุเถระสายวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธศาสนิกชน ชาวไทยให้ความเคารพนับถือ ซึ่งนามของท่านได้รับการกล่าวถึงทั้งในขณะที่ท่านยังมีชีวิตดำรงอยู่ และละสังขารขันธ์ไปแล้ว เนื่องด้วยท่านเรียกได้ว่าเป็นผู้นำในการฟื้นฟูวงการพระพุทธศาสนาของประเทศไทย ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาอีกครั้งในช่วงสมัย กึ่งพุทธกาลนี้ อีกทั้งยังเป็นผู้นำกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไปยังพุทธศาสนิกชนชาวไทยอันยังผลให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง

จุดไฮไลท์ที่น่าสนใจภายในวัด

กุฏิหลวงปู่มั่น ซึ่งจะมีลักษณะเป็นกุฏิไม้ ซึ่งสามารถกราบไหว้ได้อยู่เพียงด้านล่าง ทางวัดจะไม่อนุญาติให้ขึ้นไป

ภูริถัตตจงกรม ซึ่งจะเป็นบริเวณที่หลวงปู่มั่นเดินจงกรม และทางวัดจะป้ายบอกห้ามเดินเข้าไปในบริเวณนี้

จุดไฮไลท์ที่น่าสนใจภายในวัด

พระมหาเจดีย์หลวงปู่มั่น ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิธาตุหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ 

รูปปั้นครูบาอาจารย์ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นสายตรงจำนวน 63 องค์ ซึ่งจะถูกตั้งอยู่ไม่ห่างจากพระมหาเจดีย์หลวงปู่มั่น

จารึกบนแผ่นหิน ซึ่งจารึกนั้นจะถูกเขียนด้วยลายมือหลักคำสอนขององค์หลวงปู่มั่น ที่ซ่อนปริศนาธรรมไว้ เพื่อให้เราสามารถได้คิดตาม

หาก เว็บหวยสด ใครที่มีโอกาสได้มาเที่ยวสกลนคร ก็สามารเดินทางมาที่ วัด ป่าหนองผือ เพื่อสักการะขอพรกับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ณ วัดป่าภูริทัตตถิราวาส ซึ่งสามารถเดินทางได้มาไหว้พระนั่งสมาธิ และศึกษาปริศนาธรรมจากจารึกบนแผ่นหินองค์หลวงปู่มั่น และได้เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวัดต่างๆของวัด สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อน ครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนั้นติดตามได้ใหม่ในบทความหน้า

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

On Key

Related Posts