วัดพระแก้ว เชียงราย

ไหว้พระ วัดพระแก้ว เชียงราย วัดสวยฉบับล้านนา

หากมีการพูดถึง วัดพระแก้ว ใครหลายๆ คนคงนึกถึง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม แต่วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จัก วัดพระแก้ว เชียงราย โดยวัดแห่งนี้เป็นพระอารามหลวง และยังเรียกได้ว่าเป็นวัดสวยเชียงราย ที่เคียงคู่ อาณาจักรล้านนา มาตั้งแต่ในสมัยอดีต และยังคงความสวยงาม วิจิตรการตา ด้วยประติมากรรมต่างๆตามแบบฉบับล้านนา และนอกจากนี้ยังเป็นวัดที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาสำหรับชาวเชียงราย หากเว็บหวยสดใครที่กำลังมองหาวัดสวยภาคเหนือ ห้ามพลาดกับวัดแห่งนี้

เที่ยววัดสวย วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดพระแก้ว เชียงราย

วัดพระแก้ว เชียงราย เรียกได้ว่าเป็นวัดสำคัญที่มีความเก่าแก่และเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวจังหวัดเชียงราย ด้วยสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามแบบล้านนาที่หลงเหลือให้เห็น โดยจังหวัดเชียงรายนั้น มีพุทธสถานสำคัญๆ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ของอาณาจักรล้านนาอยู่มากมาย โดยเฉพาะวัดแห่งนี้ บอกเลยว่าเป็นที่ที่มาเที่ยวเชียงรายแล้วต้องไปให้ได้สักครั้งต้องไปเยี่ยมชมสักครั้งในชีวิต และนอกจากนี้วัดแห่งนี้ได้มีการค้นพบ พระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) กรุงเทพฯ ในปัจจุบัน และยังเป็นวัดที่ประดิษฐานพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนสกุลช่างปาละ ที่มีความใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศไทย  

เปิดประวัติ วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย

ประวัติ วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว จังหวัดเชียงราย เดิมชื่อวัดป่าญะ หรือ ป่าเยียะ ซึ่งเป็นชื่อของป่าไผ่ชนิดหนึ่ง โดยวัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองเชียงราย มายาวนาน ซึ่งในปี พ.ศ. 1977 ในสมัยพระเจ้าสามฝั่งแกนเป็นเจ้าเมือง ปกครองเชียงใหม่นั้น ได้มีเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงที่องค์พระเจดีย์จนพังทลาย และได้ทำให้พบกับพระแก้วมรกตที่ซ่อนอยู่ในพระเจดีย์ และจึงได้ตั้งชื่อวัดแห่งนี้ใหม่ว่า วัดพระแก้ว วัดสวยเชียงราย และภายหลังได้มีการอัญเชิญพระแก้วมรกตไปประดิษฐาน ณ เมืองต่างๆ ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ กรุงธนบุรี และกรุงเทพมหานคร ตามลำดับ และในปัจจุบันพระแก้วมรกต หรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ได้ถูกยกมาประดิษฐานอยู่ ณ วัดศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพมหานคร และต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนองค์พระเจดีย์ที่ วัดพระแก้ว เป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ และได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2521

จุดไฮไลท์ที่น่าสนใจวัดพระแก้ว

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ

ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2433 ซึ่งได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2495 โดยตัวพระอุโบสถนั้นจะมีลักษณะเป็นพระวิหารทรงล้านนา มีลักษณะฐานเตี้ย เชิงหลังคาลาดต่ำ ซ้อนกันสองชั้น และมีพระเจ้าล้านทองซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัยสมัยเชียงแสนสกุลช่างปาละ เรียกได้ว่าเป็นองค์พระธานที่ความใหญ่และสวยที่สุดในประเทศไทย ที่ได้มีการประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ในพระอุโบสถของวัด โดยมีขนาดหน้าตักกว้าง 2 เมตร สูง 2.8 เมตร พระรัศมีเป็นลักษณะดอกบัวตูม โดยเดิมทีพระเจ้าล้านทององค์นี้ ได้ประดิษฐานอยู่วัดล้านทอง (ปัจจุบันคือสถานที่ตั้งโรงเรียนอนุบาลเชียงราย) ซึ่งเป็นวัดร้างจึงได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ พระอุโบสถวัดพระแก้ว เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2504

หอพระหยก 

หอพระหยก 

เป็นอาคารทรงล้านนาโบราณ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐาน พระหยกเชียงราย เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิราบทำด้วยหยก จากประเทศแคนาดา ซึ่งมิสเตอร์ฮูเวิร์ด โล เป็นผู้ที่นำมาถวาย โดยพระหยกมีขนาดหน้าตักกว้าง 47.9 เซนติเมตร สูง 65.9 เซนติเมตร ผู้ออกแบบคือ อาจารย์ กนก วิศวกุล ซึ่งได้มีการสร้างเมื่อ พ.ศ.2534 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา เพื่อเป็นอนุสรณ์ว่า วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ค้นพบพระแก้วมรกต บนผนังอาคารและนอกจากนี้ภายใน หอพระหยก ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงเรื่องราวจากตำนานพระแก้วมรกต และภาพวาดการสร้างและพิธีอัญเชิญพระหยกเชียงรายสู่พระอารามในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2534

พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว 

พิพิธภัณฑ์โฮงหลวงแสงแก้ว 

เป็นอาคารทรงล้านนาประยุกต์สูง 2 ชั้น มีลักษณะโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ถูกตกแต่งด้วยไม้สักทั้งภายนอกและภายใน ซึ่งปัจจุบันได้เป็นพิพิธภัณฑ์ของวัด ตั้งอยู่ซีกกำแพงวัดด้านทิศใต้ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538  ภายในเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงพระพุทธรูปสำคัญ รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในรูปแบบที่ทันสมัย และยังมีองค์พระพุทธศรีเชียงราย ที่ถูกสร้างด้วยศิลปะแบบเชียงแสนสิงห์หนึ่งที่งดงาม รวมถึง พระเจ้าทันใจซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะเชียงแสนประดิษฐานอยู่ด้วย โดยชาวล้านนามีความเชื่อกันว่าหากได้อธิษฐานขอสิ่งใดจากพระพุทธรูปองค์นี้จะสัมฤทธิ์ผลรวดเร็วทันใจ  

เรียกได้ว่า วัดพระแก้ว เชียงราย เป็นวัดพระอารามหลวง ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากับชาวเชียงราย ใครที่เดินทางมาเที่ยวเชียงราย อย่าลืมที่จะแวะมาทำบุญ ที่วัดแห่งนี้ ซึีงนอกจากจะได้บุญแล้วจะได้ได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงรายอาณาจักรล้านนา และประวัติความเป็นมาของพระพุทธมหามณีรัตปฏิมากร ที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพนั้นเอง สำหรับวันนี้ เว็บหวยสด เราต้องขอตัวลาไปก่อน ครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนั้นติดตามได้ใหม่ในบทความหน้า

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

On Key

Related Posts