วัดพุทธมงคล

เที่ยวมหาสารคาม วัดพุทธมงคล สักการะพระยืน อายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี

วัดพุทธมงคล จังหวัดมหาสารคาม ถือได้ว่าเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 100 ปี ในจังหวัดมหาสารคาม โดยวัดแห่งนี้เป็นที่สักการะนับถือของชาวจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก และนอกจากนี้ทางวัดดังมหาสารคามแห่งนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานศิลปะจากนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยวันนี้เราจะพาสมาชิกเว็บหวยสด ทุกคนไปทำความรู้จักกับวัดแห่งนี้กัน และเปิดประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน จะเป็นอย่างไรมาดูกันเลย

ไหว้พระ วัดพุทธมงคล มหาสารคาม 

วัดพุทธมงคล มหาสารคาม 

วัด พุทธมงคล จังหวัดมหาสารคาม ถือได้ว่าเป็นดินแดนที่มีพัฒนาการทางประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน และทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่มีความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในเขตจังหวัดมหาสารคาม ที่มีโบราณสถานที่แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองแห่งนี้ ที่ได้ถูกปรากฏมาตั้งแต่สมัยโบราณ และนอกจากโบราณสถานที่ได้แสดงถึงความเป็นมาแล้ว ยังมีตำนานที่สัมพันธ์กับโบราณสถานและความศักดิ์สิทธิ์ของพื้นที่นั้น ๆ อีกด้วย เช่น  ตำนานเมืองจำปาศรี ตำนานท้าวลินทอง

ทำความรู้จักกับวัด พุทธมงคล

วัดดังมหาสารคาม แห่งนี้ ถูกตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบล คันธารราษฎร์ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม ซึ่งเป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ถูกก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2245 เดิมชื่อวัดโพธิ์หรือวัดพระยืน เนื่องจากมีต้นโพธิ์ในบริเวณวัดเป็นจำนวนมาก จึงเรียกว่า วัดโพธิ์ ส่วนที่เรียกว่าวัดพระยืน ก็เพราะมีพระพุทธรูปยืนอยู่ใต้ต้นโพธิ์ ซึ่งมีอยู่ก่อนการตั้งวัด  โดยชาวบ้านพร้อมกับพระมหาราช สุจิตฺโต จึงได้ร่วมกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมา และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2506

ทำความรู้จักกับวัด พุทธมงคล

จุดไฮไลท์ที่ห้ามพลาด

พระยืนพุทธมงคล โดยปัจจุบันพระพุทธมงคลได้ประดิษฐานอยู่ที่ลานโพธิ์ของวัด และในบริเวณรอบลานโพธิ์มีใบเสมาหินสมัยทวาราวดีปักล้อมอยู่สองชั้นทั้งแปดทิศ ให้ความรู้สึกมีมนต์ขลัง ซึ่งพระพุทธรูปยืน มงคล เป็นพระพุทธรูปสมัยทวาราวดี สร้างด้วยหินทรายแดง เหมือนพระพุทธมิ่งเมือง ซึงมีความเชื่อกันว่าอำเภอกันทรวิชัยฝนแล้ง ชาวบ้านที่เป็นผู้ชายจึงสร้างพระพุทธรูปมิ่งเมืองและผู้หญิงสร้างพระพุทธรูปยืน มงคลขึ้นเพื่อขอฝน แล้วเสร็จพร้อมกันจึงจัดงานฉลองอย่างมโหฬาร และนับแต่นั้นมาฝนก็ตกต้องตามฤดูกาล ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่พื้นที่แห่งนี้

จุดไฮไลท์ที่ห้ามพลาด

และนอกจากนี้นั้นทางวัดยังมีการจัดแสดงพัฒนาการของสายตระกูลสำคัญของเมืองกันทรวิชัย โดยทำเป็นกระดานให้เข้าใจเรื่องราวแบบง่ายๆ แต่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก โดยทำให้เห็นถึงพัฒนาการของเมืองกันทรวิชัย นับตั้งแต่ยุคโบราณ จนถึงปัจจุบันเป็น วัดดัง โดยกลุ่มคนที่สร้างเมืองกันทรวิชัยส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มคนลาว เชื้อสายเจ้าเมืองร้อยเอ็ด และเป็นเชื้อสายชาวญ้อ บ้านท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เป็นอย่างไรกันบ้าง วัด พุทธมงคล ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม ที่เมื่อมาถึงจังหวัดมหาสารคามแล้วต้องห้ามพลาด มาสักการะกับหลวงพ่อพระยืน พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของเมืองมหาสารคาม และนอกจากนี้ทางวัดก็ยังมีให้ถวายสังฆทาน รวมถึงไหว้พระและทำบุญในจุดต่างๆ ที่อยู่รอบบริเวณลานโพธิ์ได้อีกด้วย สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อน ครั้งหน้าเว็บหวยสดเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนั้นติดตามได้ใหม่ในบทความหน้า

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

On Key

Related Posts