วัดใหญ่ชัยมงคล

เที่ยววัดสวยใกล้กรุงเทพฯ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันนี้ เว็บหวยสด เราจะพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ วัดใหญ่ชัยมงคล อยุธยา ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นจังหวัดที่ได้ว่ามีวัดวาอาราม และโบราณสถานสำคัญที่มีความเก่าแก่ และอยู่คู่กับประวัติศาสตร์ไทยมายาวนานหลายร้อยปี และนอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพ ใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน และหากใครที่มองหาสถานที่ ทำบุญ ในช่วงวันหยุดแนะนำที่วัดแห่งนี้ โดยเราจะพามาทำความรู้จักกับ วัดสวยอยุธยา แห่งนี้ พร้อมชมความสวยงามจุดไฮไลท์พระเจดีย์ชัยมงคล

ไหว้พระ อยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล ไหว้พระใกล้กรุงเทพ

ไหว้พระ อยุธยา วัดใหญ่ชัยมงคล

วัดใหญ่ชัยมงคล ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา ใกล้กับสนามกีฬาอยุธยา ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัดสวยองจังหวัดอยุธยาที่มีความเก่าแก่มานานกว่า 600 ปี โดยสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น รัชสมัยของ สมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 หรือ พระเจ้าอู่ทอง เรียกได้ว่าเป็นวัดยอดนิยมที่ต้องอยู่ในโปรแกรมไหว้พระอยุธยา นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐาน พระเจดีย์ชัยมงคล และอนุสรณ์แห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อกันว่าหากไปกราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ จะมีชัยชนะเหนืออุปสรรคทั้งปวง เสริมอำนาจบารมี และเป็นมงคลแก่ชีวิต พร้อมกับแนะนำให้คนที่มีเคราะห์ภัยไปห่มผ้าพระพุทธไสยาสน์และองค์พระเจดีย์ชัยมงคล สะเดาะเคราะห์แก้ดวงตก

ประวัติวัดใหญ่ ชัยมงคล

วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1900 สำหรับเป็นสำนักของพระสงฆ์ ซึ่งท่านได้ไปบวชเรียนมาตั้งแต่สำนักพระวันรัตมหาเถรในลังกาทวีป และเรียกนามนิกายนี้ว่า “คณะป่าแก้ว” จึงได้นามว่า “วัดป่าแก้ว” ต่อมาผู้คนเลื่อมใสบวชเรียนพระสงฆ์นิกายนี้จนเจริญแพร่หลาย พระเจ้าอู่ทองจึงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้ขึ้นเป็นสมเด็จพระวันรัต มีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายขวา คู่กับพระพุทธโฆษาจารย์เป็นอธิบดีสงฆ์ฝ่ายคันถธุระ คือสังฆราชฝ่ายซ้าย โดยวัดนี้เป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราช สมัยโบราณเรียกพระสงฆ์ว่า “เจ้าไท” ฉะนั้นเจ้าพญาไทจึงหมายถึงตำแหน่งพระสังฆราช จึงได้ชื่อว่า “วัดเจ้าพญาไท

ประวัติวัดใหญ่ ชัยมงคล

และในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมีน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อเหล่าทหารเหล่านั้น และถูกขนานนามว่า “พระเจดีย์ชัยมงคล” ต่อมาเรียกกันว่า “วัดใหญ่ ชัยมงคล” เมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 บ้านเมืองถูกกองทัพพม่าเผาทำลาย วัดแห่งนี้ จึงถูกทิ้งร้างไปในที่สุด ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์จึงมีการบูรณปฏิสังขรณ์และมีภิกษุสงฆ์จำพรรษาดังเช่นในปัจจุบัน

จุดไฮไลท์ที่น่าสนใจของวัด

พระเจดีย์ ชัยมงคล

  • ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เหนือมังกยอชวา พระมหาอุปราชของหงสาวดี เป็นเจดีย์ที่มีลักษณะเป็นทรงระฆังขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนฐานทักษิณสี่เหลี่ยม ความสูงประมาณ 15 เมตร ความกว้างด้านละ 32.40 เมตร ซึ่งรวมความสูงองค์เจดีย์จากฐานถึงยอดได้ 62.10 เมตร ภายในพระเจดีย์บรรจุชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา) เป็นบทสรรเสริญชัยชนะของพระพุทธองค์ 8 ประการ และบริเวณรอบพระเจดีย์มีพระพุทธรูปปางมารวิชัยตั้งเรียงรายอยู่ด้วย สามารถเดินขึ้นไปไหว้พระด้านบนพระเจดีย์ รวมถึงมีห้องขนาดเล็กที่ตรงกลางมีบ่อลึกลงไปด้านล่างใจกลางเจดีย์

อุโบสถ

  • ตั้งอยู่ด้านหน้าพระเจดีย์ชัยมงคล ซึ่งเมื่อในปีพ.ศ. 2522 พระครูภาวนารังสี เจ้าอาวาสในสมัยนั้น ได้สร้างพระอุโบสถใหม่บนซากเดิม โดยย่อส่วนให้เล็กลงเพื่อรักษาโบราณสถานไว้ ซึ่งกรมศิลปากรได้ออกแบบแปลนให้บริเวณด้านหน้าประดิษฐาน พระพุทธชินราช ไว้สักการบูชา สามารถจุดธูป เทียน และปิดทององค์พระได้ ส่วนภายในประดิษฐาน พระพุทธชัยมงคล พระพุทธรูปปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ ที่ถูกปั้นด้วยหินทรายทั้งองค์ จีวรลงรักปิดทองประดับแก้ว หน้าตักมีความกว้างเกือบ 2 เมตร
จุดไฮไลท์ที่น่าสนใจของวัด

วิหารพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน)

  • เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์สีขาว ห่มคลุมด้วยจีวรตลอดทั้งองค์ ซึ่งได้ถูกสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อถวายเป็นที่สักการบูชาและปฏิบัติพระกรรมฐาน ในอดีตเป็นวิหารขนาดใหญ่สร้างคลุมองค์พระไว้ แต่ปัจจุบันหลงเหลือเพียงเสา 2 ต้น และกำแพงบางส่วน หลังจากองค์พระพุทธไสยาสน์ซึ่งได้รับการปฏิสังขรณ์ใหม่ ผู้คนนิยมไปห่มผ้าองค์พระพุทธไสยาสน์ เพราะเชื่อกันว่าจะได้เรื่องเมตตามหานิยม ปรารถนาความสำเร็จ และแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง

พระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

  • ถูกสร้างปี พ.ศ. 2535 และเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2544 ภายในประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในพระอิริยาบถทรงหลั่งน้ำทักษิโณทกเพื่อประกาศอิสรภาพ ผู้คนส่วนใหญ่ต่างนิยมมากราบไหว้ขอพร หากสมปรารถนามักนำเครื่องสักการะมาถวาย เช่น พานพุ่ม รูปปั้นไก่ชน ชุดทหาร เป็นต้น

วันนี้ เว็บหวยสด เป็นอย่างไรบ้างกับ วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งใครที่ต้องการเดินทางมากราบไหว้ ทำบุญในช่วงวันหยุด สามารถเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว หากมาจากกรุงเทพฯ เข้าตัวเมืองอยุธยา จะเห็นเจดีย์วัดสามปลื้ม (เจดีย์กลางถนน) จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร จะผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเรือวัดใหญ่ จากนั้นจะเห็นวัดอยู่ทางซ้ายมือ โดยทางวัดจะมีพื้นที่จอดรถกว้างขวาง สำหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อน ครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันอีกนั้นติดตามได้ใหม่ในบทความหน้า

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Table of Contents

On Key

Related Posts